Noora Karjalainen

 • Teatteritaiteen maisteri 2022
 • +3584578713401

Syntymävuosi: 1989

Biografia

Noora Karjalainen on helsinkiläinen teatteripedagogi, esiintyjä ja taiteilija. Hän
työskentelee laaja-alaisesti taiteellisten tuotantojen, taideopetuksen ja taiteellisen
tutkimuksen parissa. Karjalaisen töissä nousevat esiin ruumiiseen, representaatioon ja
valtarakenteisiin liittyvät kysymykset, joita hän tarkastelee feministisen teorian ja
ruumiinfenomenologian valossa. Vuonna 2021 Karjalainen sai taiteelliseen työskentelyynsä apurahan Koneen Säätiöltä ja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Karjalainen on vuonna 2015 perustetun viittomakielisen taideosuuskunta Ursa Minorin perustajajäsen ja taiteellinen johtaja.

Erityistaidot

 • viittomakielinen kirjallisuus ja ilmaisu
 • visuaalinen teatteri
 • fyysinen teatteri
 • fasilitointi
 • ryhmänohjaus
 • kirjoittaminen

Kielitaito

 • suomalainen viittomakieli (erinomainen)
 • suomi (erinomainen)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsalainen viittomakieli (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)
 • suomenruotsalainen viittomakieli (alkeet)
 • amerikkalainen viittomakieli (alkeet)
 • ranska (alkeet)
 • viro (alkeet)

Opinnäyte

Tutkielma:

Echoes in the Body – Understanding Deaf Embodiment

Muu koulutus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, Turun Taideakatemia, 2015
Taiteen johtamisen perusopinnot, Taideyliopiston avoin yliopisto, 2017 (20 op)
Viittomakielisen näyttelijäntaiteen vaihto-opinnot, Stockholms Dramatiska Högskola, 2013 (30 op)

Työnäytteet

GROWTH 2021
Työryhmä: Olga Green, Quentin Green, Jarl Hanhikoski, Noora Karjalainen, Joonas Leppä,
Jussi Rinta-Hoiska, Silja Ruonala
Tuotanto: Ursa Minor & Kulttuurikeskus Caisa
Taiteellinen suunnittelu ja toteutus: Noora Karjalainen