Nella Kaartinen

/

Syntymävuosi: 1993

Biografia

Nella Kaartinen on hämäläislähtöinen helsinkiläistynyt tanssitaiteilija ja -pedagogi. Taidekasvattajana ja taiteilijana Kaartinen on työskennellyt kaikenikäisten ihmisten kanssa, mutta viime vuosina erityisesti lasten ja nuorten parissa. Hän on työskennellyt opettajana kouluissa, taide- ja kulttuurilaitoksissa sekä vapaana taiteilija-pedagogina useissa taiteellisissa hankkeissa esitysten ja työpajojen parissa.

Kaartinen haluaa kehittää ihmiskeskeisyyttä purkavia taidepedagogisia praktiikoita, jotka tuovat näkyville ihmisten ongelmallista suhdetta toislajisiin olioihin. Hän uskoo, että kehollisissa praktiikoissa voi olla valtava potentiaali luoda empaattisempaa monilajista kanssaolemista.

Ammatillinen unelma

Haaveilen yhteisöllisistä, ekososiaalisesti orientoituneista ja erityisen pitkäkestoisista projekteista, jotka saisivat minun puolestani kestää koko elämäni ajan.

Erityistaidot

  • tuotantotaidot
  • fasilitointi
  • tanssi
  • musikaalisuus
  • ryhmänohjaus
  • monitaiteisuus
  • yksilön kohtaaminen

Kielitaito

  • suomi (äidinkieli)
  • ruotsi (alkeet)
  • englanti (erinomainen)

Opinnäyte

Taiteellinen

Minä ja muut eläimet – osallistava tanssiteos
Työryhmä: Nella Kaartinen, Pietari Kaaskinen ja Riikka Niemistö

Kirjallinen

Minä ja muut eläimet – ihmiskeskeisyyttä purkavaa tanssipedagogiaa

Muu koulutus

Tanssinopettaja (AMK), Savonia AMK, 2019

Tanssija, Tampereen konservatorio, 2016

Työnäytteet

Puun tarina, esityksellinen työpaja 2023
Työryhmä: Annamari Eerola, Nella Kaartinen, Pietari Kaaskinen, Aino Käki
Tuotanto: Anneli installaatio

Kosket-tanssiteos 2022
Työryhmä: Annamari Eerola, Nella Kaartinen, Pietari Kaaskinen, Aino Käki
Tuotanto: Anneli installaatio

POST EVA -tanssiteos 2021
Työryhmä: Annamari Eerola, Nella Kaartinen
Tuotanto: Anneli installaatio

LIFE FORMS -performatiivinen mediateos 2019
Työryhmä: Tatu Heinämäki, Nella Kaartinen, Pietari Kaaskinen, Aino Käki
Tuotanto: hmmm collective

Kuivan maan kala -tanssiteos 2018