Loviisa Grubert

  • Teatteritaiteen maisteri 2022
  • +358408347072

Syntymävuosi: 1994
Pituus: 164 cm

Biografia

Loviisa Grubert on teatteriopettaja ja ohjaaja, painotuksenaan lapset, nuoret
sekä teatterin harrastajakenttä. Loviisalle tärkeintä on teatterin ilo, riemu ja
ryhmässä tekemisen voima. Ryhmälähtöiset työtavat merkityksellisyyden tunnun
pohjana, leikki teatterin alkulähteenä sekä se, että teatterin harrastamisen
kuuluu olla hauskaa, ovat Loviisan tärkeimpiä teesejä kaikessa työskentelyssä.

Erityistaidot

  • ryhmälähtöiset menetelmät
  • improvisaatio
  • lasten ja nuorten kanssa toimiminen

Kielitaito

  • suomi (erinomainen)
  • englanti (erinomainen)
  • ruotsi (alkeet)
  • ranska (alkeet)

Opinnäyte

Tutkielma:

Eräs kykloopinosa huudahti ”makkaraksi!”: pohdintoja leikin ja teatterin välisestä
suhteesta

Muu koulutus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)