Lempi Koponen

/

Biografia

Lempi Koponen on tanssija, esitystaiteilija, aktivisti, vammainen ja queer.

Lempi Koponen työskentelee esiintymisen lisäksi myös aktivismin, elokuvan, sekä esitystaiteen parissa. Koposelle merkittävintä työssään ovat kumoukselliset prosessit, yhteisöllisyys, sekä nautinnon vaaliminen. Taiteilijana Koposelle ominaista on leikkisyys, affektiiviset tilat, turhanpäiväisyys ja maksimalistinen oman itsensä täydentyminen. Teksti on oleellinen osa Koposen reflektiivistä suhtautumista omaan työhönsä, sekä tietoonsa. Koposen aktivismin keskiössä ovat kysymykset queer identiteetistä, ja ennen kaikkea vammaisuudesta. Koposen henkilökohtaiset, oman ruumiinsa tarjoamat tunteet ja tiedot ovat hänen aktivistisen praktiikan pohjana. Tällä hetkellä Koposen aktivismi pyrkii kriittiseen ja avoimeen dialogiin nimenomaan instituutioiden kanssa vammaisuuteen liittyvien kysymysten ympärillä.

Lempi Koposen kandin kirjallinen tutkielma käsitteli vammaisten poliittisen identiteetin muodostumisen haasteita, instituutioiden vastuuta sen muodostumisessa, sekä aktivismin erityispiirteitä instituutioiden sisällä.

Kielitaito

  • suomi (äidinkieli)
  • englanti (hyvä)

Taiteellinen opinnäyte

Phoenix – a deep relaxation serotonin release (2023.) Koreografia: Anna Maria Häkkinen, Dramaturgi: Emil Santtu Uuttu.