Ina Mutikainen

  • Taiteen maisteri 2021
Ina Mutikainen

Syntymävuosi: 1987

Biografia

Ina Mutikainen on kirjoittaja, lukija ja opettaja. Hän kirjoittaa ensimmäistä romaanikäsikirjoitustaan mutta on kiinnostunut myös muun muassa lyhytproosasta ja esseistiikasta. Hän tarkastelee tämänhetkisessä taiteellisessa työskentelyssään erityisesti muistamisen, unohtamisen, mielikuvituksen ja kirjoittamisen suhdetta. Mutikainen on työskennellyt opintojensa ohessa suomen kielen, kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen opettajana ja pystyy antamaan analyyttista ja rakentavaa palautetta erityyppisistä teksteistä. Hän on valmistunut aineenopettajaksi ja filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2018 sekä taiteen kandidaatiksi Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitokselta vuonna 2012.

Opinnäyte

Taiteellinen:

Katkelma romaanikäsikirjoituksesta ”Unohtumisia” (työnimi)  

Kirjallinen:

Vyyhti – Kirjoittamisesta, muistamisesta ja kuvittelemisesta 

Muu koulutus

Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, 2018. Oppiaineet: suomen kieli, opettajan pedagogiset opinnot, kotimainen kirjallisuus, sukupuolentutkimus
Taiteen kandidaatti, Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos, 2012. Pääaine: elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu.